Vera (Armidasch Reina De Corazones) och Billy (C.I.B C.I.E FI UCH SE JV-13 SE U(V)CH Yam yam's Rolex fick sina valpar de 17/12-18

2 hanar & 1tik

läs mer på Valpar